Pun kufer 011: Što je student bez menija?

Klju?ni je problem ove države prekomjerna studentska prehrana. Pun kufer istražuje kolike je razmjere poprimila ova štetna državna mjera subvencionirane prehrane.

Pogledajte prvu emisiju nove sezone!

 

Pun kufer 011 - ŠTO JE STUDENT BEZ MENIJA? from TV Student FPZG on Vimeo.