Rezultati istraživanja: Politička pismenost maturanata

Manje od 60% maturanata zna što je Ustav, a tek 76 % zna što je trodioba vlasti. Ovo su neki od rezultata velikog istraživanja političke pismenosti učenika završnih razreda srednje škole koji su danas predstavljeni na Fakultetu političkih znanosti. Istraživala su se politička znanja, sklonost predrasudama, vrijednosni stavovi, medijska pismenost, građanska kultura i navike mladih. Stavovi mladih u 2021. godini nešto su demokratičniji nego prijašnjih godina, no još su uvijek prisutni negativni stavovi i diskriminatorne težnje prema homoseksualnim osobama. Loši rezultati pokazuju da bi građanski odgoj i obrazovanje trebao biti bolje implementiran u školama.

Nalazi istraživanja predstavljaju nastavak sustavnog ispitivanja stavova i ponašanja mladih. Ovo je već treći val istraživanja, a u suradnji s GOOD inicijativom proveli su ga Institut za društvena istraživanja Zagreb, Gong, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Centar za studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Grazu i Filozofski fakultet u Rijeci.

O kakvom je projektu riječ i što sve pokazuju rezultati?

Novinarka: Ana Brenčić i Renata Šimić

Produkcija: FlipClip