Kultura nije tortura 2/12 (2020)

Samoizolacija nije nas spriječila u donošenju još jedne (nužne) doze kulture i umjetnosti! Predstavljamo inicijativu kolega s Radija Student pod imenom "Umjetnost dolazi vama". Marko Plejić u neobičnih pet minuta uvodi nas u svijet filozofije, točnije Immanuela Kanta. Prije pandemije koronavirusa bili smo na tri zanimljiva događanja - jednoj kazališnoj predstavi, jednoj izložbi učenika ŠPUD-a i u domu jedne zanimljive djevojke koja je odlučila premjestiti umjetnost (i umjetnike!) iz galerije u kućnu atmosferu.

Urednica: Petra Kovačević
Voditelji: Darjan Fiolić i Petra Kovačević
Realizatori: Mia Brdarić i Dalibor Pokec