Televizija Student za HTV4 - 20 (2021)

U ovoj emisiji bavimo se događanjima na Sveučilištu u Zagrebu jer rektor Damir Boras želi osnovati novi sveučilišni odjel iako se takav program već provodi na Fakultetu političkih znanosti. Bili smo na Job Fair Meetup-u, a u specijalnoj izdanju kulturnih minuta donosimo emisiju Vostro Nostro o stranim kulturama u Zagrebu.

Voditelji: Ana Brenčić, Ante Peričić
Urednica i realizatorica: Matea Božić