Anketa: Kako mladi u Splitu provode vrijeme tijekom lockdown-a?

Što rade mladi u Splitu kada kafići ne rade? Kako provode vrijeme?

Videonovinar: Marko Andrijić