Ideološki izazovi

U sklopu 3. Dana medijske pismenosti Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavili su obrazovni priručnik “Ideološki izazov”, a naziv je to i emisije koja obrađuje istu tematiku.

Cilj jest skrenuti pozornost na politički govor, kao i na razumijevanje i razlikovanje ključnih političkih metaideologija, a kako bi se korisnici lakše snalazili u praćenju političkih i demokratskih procesa i vijesti, te uspješnije “čitali” političke i medijske poruke za vrijeme izbornih kampanja, ali i u svakodnevnom životu.

Autori edukativne brošure i kviza o političkim ideologijama su Marijana Grbeša i Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Pojmovi: Monizam, Pluralizam, Populizam

Produkcija: FlipClip